HRM

(Human Resource Management)


İnsan kaynakları yönetimi çeşitli disiplinleri içinde barındıran bir alandır. İş hukuku, davranış bilimleri, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler gibi çeşitli bilim alanlarından büyük ölçüde yararlanır. İnsana yönelik tekil yaklaşımlar; örneğin sadece endüstri ilişkileri, personel yönetimi, iş ve örgütsel psikolojisi, eğitim veya hukuk penceresinden yapılan uygulamaların gerekli olduğu ancak yeterli olmadığı görülmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, insana yönelik olgu ve olayları bütünsel bir bakış açısıyla ele almaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi, herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insanın örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak şekilde, yasalara uyularak, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilmektedir.

Tanımda da ifade edilen etkin yönetimin gereksinim duyduğu işlevler yedi temel başlıktan oluşmaktadır. Bunlar;

1. Planlama
2. Kadrolama
3. Değerlendirme
4. Ödüllendirme
5. Yetiştirme - Geliştirme
6. Endüstri İlişkileri
7. Koruma

olarak ifade edilebilir.

Bu internet sitesi insan kaynakları yönetiminin bazı önemli işlevlerini ele alan ve paylaşıma açan bir çalışma olarak nitelendirilebilir. Bu nedenden dolayı bu sitenin hazırlanmasında Dr. Atilla Yelboğa’ nın insan kaynakları yönetimi alanındaki personel seçme uygulamaları, performans değerlendirme, örgütsel adalet, iş doyumu, psikometrik uygulamalar ve istatistiksel analizler vb. konularda yaptığı çalışmaların ele alınması ve kuramsal veya uygulama boyutunda çalışanlarla paylaşılması düşüncesi yer almaktadır.

 

© Atilla Yelboğa, 2008-2012